آدرس : مشهد - فلکه پارک ملت - پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - بالاتر از دانشکده ادبیات - مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن : 05138806914 و05138806919

کد پستی :9177946984

پست الکترونیکی :