1. اخبار

دوره تربیت مشاور رفتاری کاهش خطر اعتیاد به مواد مخدر در مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان...

۰۲ اسفند ۱۴۰۱

در مراسم اختتامیه این دوره که با حضورآقای دکتر غفاری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی...

۰۱ اسفند ۱۴۰۱

مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ، با نظارت و هماهنگی دفتر مشاوره...

۲۶ بهمن ۱۴۰۱

دوره آموزشی "تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد" با همکاری و نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر...

۱۶ بهمن ۱۴۰۱