«اوست كسى كه از آسمان آبى فرود آورد پس به وسيله آن از هر گونه گياه برآورديم...« انعام، 99
جستجو
 • 2.jpg
 • 12.png
 • 42.png
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 22.png
 • 32.png
 • 52.png
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 

در روزهای هفتم و هشتم بهمن ماه جاری کارگاه رفتار درمانی دیالکتیکی با تدریس سرکار خانم دکتر سپهری شاملو در مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. (خبر تکمیلی در بخش اخبار):

img 5275  

  img 5298

img 5273

 img 5313

img 5321