«اوست كسى كه از آسمان آبى فرود آورد پس به وسيله آن از هر گونه گياه برآورديم...« انعام، 99
جستجو
 • 4.jpg
 • 42.png
 • 6.jpg
 • 32.png
 • 12.png
 • 22.png
 • 5.jpg
 • img_4128.jpg
 • 1.jpg
 • img_3972.jpg
 • 2.jpg
 • img_0717.jpg
 • img_3940.jpg
 • img_5101.jpg
 • 52.png
 • 3.jpg
 

نمایشگاه ویژه استقبال از دانشجویان جدید الورود   دانشگاه فردوسی   در تاریخهای دوشنبه و سه شنبه 5 مهرماه و 6 مهرماه جنب سالن 22 بهمن تربیت بدنی برگزار می گردد. در طی این نمایشگاه دانشجویان وردی جدید با مراکز دانشگاهی و همچنین نوع فعالیت این مراکز آشنا می شوند.   مرکز مشاوره هم مانند بقیه قسمت های دانشگاه اقدام به مشارکت در این نماشگاه کرده و به برپایی غرفه ، اقدام نموده است. در زیر عکس هایی از این غرفه را مشاهده می کند و همچنین عکس های بازدید جناب آقای دکتر کافی ریاست محترم مرکز و همچنین حجه السلام حاج اقای صالحی نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آورده شده ا ست.
photo 2016-09-26 11-29-36

photo 2016-09-26 11-29-46

photo 2016-09-26 11-30-13

photo 2016-09-26 11-30-27

photo 2016-09-26 11-30-32

photo 2016-09-26 11-30-38