«اوست كسى كه از آسمان آبى فرود آورد پس به وسيله آن از هر گونه گياه برآورديم...« انعام، 99
جستجو
 • 32.png
 • 2.jpg
 • 12.png
 • 5.jpg
 • img_8268.jpg
 • 22.png
 • img_4128.jpg
 • 52.png
 • img_3972.jpg
 • 6.jpg
 • img_5101.jpg
 • 42.png
 • 3.jpg
 • img_0717.jpg
 • 1.jpg
 • img_3940.jpg
 • 4.jpg
 

برنامه کارگاه­ های آموزشی مرکز مشاوره دانشجویی

دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 95

 

img 4068

جهت دریافت جدول کارگاههای آموزشی اینجا کلیک کنید.

 

فراخوان دعوت به همکاری

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی