r logo

l logo

 سه شنبه, 25 شهریور 1393

 • img_2192.jpg
 • img_4068.jpg
 • img_4076.jpg
 • img_4079.jpg
 • img_4082.jpg
 • img_5005.jpg
 • img_5035.jpg
 • img_7261.jpg
 • img_8247.jpg
 • img_8268.jpg
 • img_8485.jpg
 • img_8576.jpg
 • pictuer 041.jpg
 • pictuer 048.jpg
 • pictuer 069.jpg
 • pictuer 071.jpg
 • pictuer 079.jpg
 • pictuer 091.jpg
 • pictuer 098.jpg
 • pictuer 155.jpg
Home

همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر،

دروه آموزش تکمیلی تربیت کادر متخصص ویژه کارشناسان استان


در حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد به میزبانی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در روزهای 5 شنبه ، جمعه و شنبه مورخ 29 تا 31 خرداد ماه 1393 در محل سالن شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این دوره که با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی و دفتر مشاوره سلامت وزارت علوم ، برگزار شد، 50 نفر از کارشناسان حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد از سازمان های بهزیستی ، مرکز بهداشت استان،  اداره تعاون ، کار  وامور اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی و ... شرکت داشتند.

 alt

 

alt

alt

 

 مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد